Meisjesschool in Herat

Kiwanis Club Tilburg blíjft de meisjesschool in Herat – Afghanistan steunen en een warm hart toedragen!
Met een vijfvoud van € 300,- komt de school weer een flinke stap dichter bij de voltooiing.

De stichting Bouw een School voor Herat werkt sinds 2004 aan een meisjesschool in de woestijn, vlakbij de stad Herat. Vanaf 2006 kwam het project in een stroomversnelling. Op advies van een comité van aanbeveling heeft de stichting onderzoek gedaan naar de lokale omstandigheden, veiligheid, lokaal draagvlak en de haalbaarheid voor het plan. Én met succes! In 2008 werd de grond voor de school aangekocht en is in 2009 gestart met fase 1, het basisschool gedeelte. Vanaf de oplevering eind 2009 krijgen momenteel 400 meisjes per dag goed onderwijs in een fijn en veilig gebouw. Met de voltooiing van fase 2a in 2013 is het leerlingaantal verdubbeld. Nu werkt de stichting aan de eindfase, 2b. Wanneer de school geheel voltooid is biedt ze onderwijs aan 1000 meisjes tussen 6 en 18 jaar en tevens ruimte voor volwassenen educatie.

Voor meer informatie kijk op de website of ondersteun ook dit initiatief en doneer op rekening NL68 RABO 0102 4456 72 EUR