Eind 1984 is de kiem gelegd voor wat later zou uitgroeien tot Kiwanis Club Tilburg. Dat gebeurde vanuit Club Breda, met name door de gebroeder Jan en Erik Tulfer. In de opbouwfase die volgde is Club Breda dan ook als mentor opgetreden.

De eerste leden werden om vrij praktische redenen aangezocht: Paul Vroom, beheerder van de Tiendschuur, bekend met brood en spelen; Willem Besters met zijn eigen reclame-studio voor het verzorgen van de huisstijl; Piet van Loon als adjunct-directeur van de Tilburgs Koerier goed voor de publiciteit.

Al in 1985 ging de club ‘in organisatie’. De eerste officiële fase in de richting van erkenning door Kiwanis International. Vandaar dat we in 2015 weer (op uitbundige wijze) een lustrum zullen vieren: het zesde.

Kiwanis Club Tilburg maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van Kiwanisclubs. Nederland vormt daarbinnen een eigen district, dat op zijn beurt weer opgedeeld is in een aantal divisies. KC Tilburg is zich terdege bewust van deze samenhang, doch stelt de club als organisatorische eenheid centraal. Daarbij onderschrijft KC Tilburg overigens met overtuiging het internationale motto van Kiwanis: Serving The Children Of The World.

Als club wil KC Tilburg vormgeven aan een tweetal taken:

  • a. de invulling van de maatschappelijke rol van de club (“het goede doel”) en
  • b. het bevorderen van de samenhang tussen de leden van de club (“de ontmoeting”). Het moge overigens duidelijk zijn dat beide elementen elkaar krachtig versterken.

Kiwanis Club Tilburg kent een traditie van opvallende fundraisingprojecten. Soms is de club ook zichtbaar met het goede doel zelf. Enkele voorbeelden:

  • Het kinderoogstfeest, waarbij kinderen nader kennismaken met hun eigen voedsel
  • De Kiwanis Autorally voor oldtimers, cabrio’s en specials
  • De Grote Kiwanis Regatta
  • De Kiwanis Kerstconcerten in Concertzaal Tilburg of de Pauluskerk
  • De Muzelindefestivals i.s.m. het Tilburgs Conservatorium
  • De oprichting van het Lindeboomgenootschap van bedrijven en instellingen in Tilburg ouder dan 100 jaar die zich inzetten voor het behoud van het culturele erfgoed binnen de stad, aanvankelijk via Kiwanis nu zelfstandig
  • De realisatie van de meer dan levensgrote kerststal die aan de gemeente Tilburg is aangeboden, en jaarlijks op De Heuvel wordt opgesteld.

Naast de in het oog springende activiteiten reikt KC Tilburg ook op discrete wijze de helpende hand, met name in niches die door de officiële instanties niet bereikt worden.