Meisjesschool in Herat

Kiwanis Club Tilburg blíjft de meisjesschool in Herat – Afghanistan steunen en een warm hart toedragen! Met een vijfvoud van € 300,- komt de school weer een flinke stap dichter bij de voltooiing. De stichting Bouw een School voor Herat werkt sinds 2004 aan een meisjesschool in de woestijn, vlakbij de stad Herat. Vanaf 2006 kwam het project in een … Read More